Naam van de wedstrijd: 3e Clubwedstrijd

Thema: Samen

Inzenden foto’s: Uiterlijk 27-09-2017

Inleveren bij: José of op de clubavond

Datum presentatie: 09-10-2017

VERDERE INFORMATIE

Het thema voor de laatste clubwedstrijd van 2017 is “Samen”. De foto’s zullen weer worden beoordeeld en besproken door Rob ten Tusscher.