logo

Clubavond met Jury

DOE MEE – het is leerzaam voor beginner en gevorderde.

De jaarlijkse clubcompetitie bestaat uit 3 clubwedstrijden verdeeld over een jaar.

Aan de hand van een vooraf aangegeven thema worden de ingezonden foto’s besproken en beoordeeld door een deskundige jury. Eén thema is altijd vrij, je kunt hierbij dus inleveren wat je wilt. Voor 2023 wordt er gejureerd door Kitty de Bot. Leden van Fotoclub Oldenzaal kunnen aan de competitie deelnemen door maximaal 3 foto’s vooraf in te leveren op de bekende adressen (i.v.m. privacy hier niet genoemd, leden zijn geïnformeerd via email). Deelname is leuk en vooral leerzaam.

Deelnemers die minimaal 2 keer meedoen en/of over het gehele jaar minimaal 6 foto’s hebben ingeleverd doen mee voor de prijsuitreiking tijdens de Nieuwjaarsreceptie.(Een serie foto’s – zie verderop – telt als 1 foto).

De thema’s voor 2023:

1e Thema: vrij
2e Thema: muziek
3e Thema: vervoermiddel

(De inleverdata liggen telkens zo’n 14 dagen vóór de wedstrijd data)

Wat:

Foto’s in kleur of zwart-wit afgedrukt. I.v.m. praktische bezwaren geen dia’s of digitale bestanden.

Hoeveel:

Maximaal 3 foto’s per wedstrijd, waarbij een serie (zie verderop) als 1 foto wordt aangemerkt.

Hoe:

Foto’s aanleveren met kortste zijde minimaal 18 cm, langste zijde maximaal 50 cm. Foto’s in passe-partout, buitenmaat altijd 40×50.
Naam achterop vermelden, graag rechts bovenin. Ook belangrijk is de bovenkant van de foto, bij twijfelgevallen aangeven met een pijl.

Voor panoramafoto’s kan de maat afwijken, echter dan langste zijde foto minimaal 40 cm hoogte minimaal 10 cm. Buitenmaat passe-partout of karton altijd 40×50.

Een serie ( min 2, max. 5 foto’s) aanleveren mag ook, deze telt voor één foto. Men mag dus nog 2 foto’s inleveren. Graag serie nummeren: b.v. 1 van 5, 2 van 5 enz. om verwarring bij de wedstrijdleiding te voorkomen.

Inleveren van de foto’s kan tot de datum aangegeven in de agenda, te vinden in het menu onder “Activiteiten” (ong. 14 dagen vóór de wedstrijd datum!)

Deelname is vrij voor alle leden:

Frequentie: Er zijn 3 avonden verdeeld over het jaar, waarop deelname mogelijk is.

Criteria

Er wordt beoordeeld op 3 criteria te weten “Techniek / Compositie”, “Thema-interpretatie” en “Afwerking”. Indien er geen thema is vastgesteld dan wordt “Thema-interpretatie” vervangen het criteria “Inhoud”.

Er wordt de grootst mogelijke zorg besteed aan het handhaven van deze beoordelingscriteria. Het kan echter voorkomen, dat een Jurylid op delen van criteria een andere professionele invulling hieraan geeft.

Beoordeling

Beoordeling vind plaats door een professionele fotograaf. Wanneer je op tenminste 2 avonden hebt deelgenomen en/of minimaal 6 foto’s hebt ingeleverd, doe je mee voor de prijsuitreiking die tijdens de Nieuwjaarsreceptie plaatsvindt. Je mag dus 3 x 2 foto’s inleveren, maar ook 2 x 3 foto’s om te kunnen meedoen. Ofwel: de 2 beste foto’s per wedstrijd tellen mee voor de score bij 3 x deelname. Bij 2 x deelname tellen de 3 foto’s per wedstrijd mee voor de score.

Uiteraard hoef je niet aan alle avonden mee te doen. Het is ook mogelijk om gewoon “buiten mededinging” mee te doen. Je doet dan niet mee voor de beoordeling maar je foto(‘s) worden wel besproken door de jury. Dit kan bijvoorbeeld omdat je toch wel graag een deskundige mening wilt horen over een aantal foto’s.

Waarom meedoen?

De ingeleverde foto’s worden door een professionele fotograaf beoordeeld. Op de clubavond worden alle foto’s besproken en van opbouwende kritiek voorzien. Het is erg leerzaam om van een professional te horen wat goed en wat slecht is aan een foto en hoe je de foto beter had kunnen maken. Deze kritieken werken niveauverhogend, je zult de kritiek en de tips kunnen gebruiken om steeds betere foto’s te maken. Je leert vooral om een foto “meer inhoud” te geven. Te vaak wordt gedacht dat een mooi onderwerp ook een mooie foto oplevert. Het gaat bijvoorbeeld zo: “ha, een mooie bloem -klik- die heb ik”. Ja, een mooie bloem, maar nog geen mooie foto. Wat heb je er zelf aan toegevoegd, bijvoorbeeld door een apart standpunt of compositie?.

 

Jurering

Tijdens de Jureringsavonden staat iedereen vrij om aan een jurylid te vragen welke overwegingen tot een beoordeling heeft geleid. Mocht iemand het niet eens zijn met de wijze van beoordeling dan verzoeken wij om een inhoudelijke discussie hierover te voeren in verenigingsverband en niet op een jury avond zelf. In onduidelijke gevallen beslist de wedstrijdleiding.

Dus: iedereen meedoen! Je leert beter fotograferen en dat geldt voor beginners en gevorderden.

De Wedstrijdleiding

Laatst Aangepast (08-02-2023)