logo

Foto stacking

Vanwege de doordenderende pandemie hebben we al een lange tijd geen echte clubavonden meer kunnen houden. Gelukkig zijn er een heel aantal leden die het initiatief hebben genomen om een online workshop te organiseren. Er zijn al verschillende onderwerpen gepasseerd zoals flitsfotografie en bewerken met Affinity. Afgelopen weken stond in het teken van Focus Stacking. 

Focus Stacking is een techniek om een onderwerp, vaak in macro- of landschapsfotografie, van voor naar achter helemaal scherp op een foto te krijgen. Je maakt hiervoor meerdere foto’s van je onderwerp, met allemaal een ander scherpstelpunt. Deze foto’s voeg je op de computer samen tot 1 foto. Na een uitgebreide uitleg en tal van voorbeelden op de eerste avond, kregen de deelnemers de opdracht om zelf te gaan stacken. Na twee weken volgde de bespreking, wederom online. Er zijn prachtige foto’s aangeleverd en iedereen is voorzien van feedback. Nu kan iedereen thuis weer verder puzzelen. De volgende workshopavond gaat over DoF. (Depth of Field) oftewel:

Scherptediepte is de afstand tussen de dichtstbijzijnde en verste punten die acceptabel scherp worden afgebeeld. Deze afstand wordt beïnvloed door de kwaliteit van de lens, het lichtgevoelige materiaal, de gebruikte diafragmaopening en de afstand waarop wordt scherpgesteld.

pastedGraphic.png

Reageren kan hier