logo

Club informatie

Fotoclub Oldenzaal

Secretariaat: Fotoclub Oldenzaal,  mailto:secretaris@fcoldenzaal.nl

Voor verdere informatie over organisatie en bestuur zie: Bestuur

Penningmeester: Fotoclub Oldenzaal, Oldenzaal,

ING-Bank rekeningnummer, NL39 INGB 0004 4412 39 t.n.v. Fotoclub Oldenzaal.

Redactie: Fotoclub Oldenzaal,  mailto:redactie@fcoldenzaal.nl

 

 

Locatie Club Bijeenkomsten:

Mariahof

Beatrixstraat 64

7573 AB Oldenzaal

 

Bijeenkomsten:

Zie Agenda

Ingeschreven bij KvK Twente & Salland onder nr. 40076784.

 

Een club voor enthousiaste amateur-fotografen

Fotoclub Oldenzaal bestaat ondertussen al weer 30 jaar. Opgericht op 7 november 1992 en in korte tijd had de club al twintig leden. De club groeide snel tot één van de grotere fotoclubs in Twente en heeft nu gemiddeld vijfenveertig leden.

Fotoclub Oldenzaal is zeer actief. Er is een uitgebreid programma, waarbij zowel de beginnende als gevorderde fotograaf wordt bediend. Gemiddeld 15 keer per jaar is er, op de maandagavond, een clubbijeenkomst. Deze avonden vinden plaats in de Mariahof te Oldenzaal. De avonden staan te allen tijde in het teken van de fotografie, van een presentatie tot workshops, waarbij speciale technieken worden behandeld. Foto’s kunnen altijd worden meegenomen om te worden besproken, in kleine groepen, of o.l.v. een bespreker. Wij fotograferen in clubverband tijdens studio avonden en tijdens “fotosafari’s” (gezellige uitstapjes naar fotogenieke plekken). Verder is er een groep die zich bezig houdt met beeldbewerking, waarin de leden gezamenlijk hun kennis en kunde verder ontwikkelen.

De clubavond met jury is een belangrijk onderdeel van de fotoactiviteiten. Alle leden kunnen er aan meedoen. Per jaar worden er drie thema’s vastgesteld (waarvan één vrij onderwerp) en een externe jury beoordeelt en bespreekt de inzendingen.

Een keer per jaar kunnen alle leden deelnemen aan de jaarlijkse expositie in de Oldenzaalse bibliotheek.

Op de speciale ALV, gehouden op 29 oktober 2018, hebben de leden in meerderheid besloten, dat we ons lidmaatschap van Fotobond Nederland moeten opzeggen. Dat geeft de club nieuwe mogelijkheden, waar hopelijk meer leden gebruik van kunnen en willen maken.

Het bestuur heeft besloten om 2019 te zien als een testcase om te gaan werken met Thema groepen. De bedoeling is om als groep van en aan elkaar te leren. De thema’s zijn, architectuurfotografie, portretfotografie, natuur/macrofotografie, sportfotografie  honden(sport)fotografie.

Leden kunnen zich voor een of meerdere groepen aanmelden. Deze groepen komen bijeen op tijd(en) en plaats(en) die ze gezamenlijk afspreken. Uiteraard is het ook de bedoeling om zoveel mogelijk het thema in praktijk te beoefenen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u eens komen kijken op een bijeenkomst? Neem dan contact op met de secretaris van de club.