logo

Themagroep Natuur en Macro

10 feb 2019
Tineke 20 punten

Welkom bij groep Natuur- en Macro

In 2019 is Fotoclub Oldenzaal gestart met diverse themagroepen.  Bij deze groepen kunnen leden zich aansluiten om in groepsverband een gezamenlijke interesse m.b.t. fotografische onderwerpen te fotograferen. Om de resultaten (foto’s) en eventuele verslagen te kunnen laten zien is de website van Fotoclub Oldenzaal aangepast, waarbij de afzonderlijke groepen zelfstandig hun pagina kunnen bijhouden. Dit eerste bericht is als introductie bedoeld en hopelijk volgen vele interessante foto’s en verslagen. Uiteraard is dat aan de groepen zelf.

FOTOALBUM GROEP NATUUR EN MACRO

(klik op foto om te openen)